Giới thiệu phần mềm kế toán 1A
Tính năng tiêu biểu
So sánh chức năng các gói sản phẩm
Báo giá phần mềm kế toán 1A
BẢN DÙNG THỬ 1A 3.2
Phần mềm kế toán 1A.ce miễn phí
MỚI!!! BẢN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN - PHIÊN BẢN 2015
Bộ phận hỗ trợ
Tài liệu
Hotline hỗ trợ khách hàng
Hộp thư góp ý - khiếu nại
Thông báo - Khuyến Mãi
Kế toán - Thuế
 
Chứng từ sắp xếp gọn gàng
Đầy đủ sổ sách và báo cáo
Giá thành dễ hiểu dễ làm
Hơn 10.000 người dùng
Hỗ trợ ngay khi cần
Tiêu điểm

Kể từ tháng 1-2016, Tổng cục Thuế chính thức triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế với cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) nộp thuế khoán tại 3 địa phương là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTC ban hành Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 212/2015/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế.

Trả lời Cục Hải quan Hải Phòng về vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH MTV đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế (Interserco), Tổng cục Hải quan cho biết, các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực khi tiền thuế, tiền phạt được nộp đủ vào NSNN.

Tin tức
Chức năng